Regulamin

I Rezerwacje i zadatek

1.Rezerwacji dokonać można telefonicznie, formularzem ze strony internetowej, e-mailowo lub bezpośrednio w recepcji.

2.Po dokonaniu rezerwacji rezerwujący zobowiązany jest do wpłaty zadatku wysokości 15% od wartości całkowitej pobytu w terminie do 4dni od momentu rezerwacji lub wpłaty zadatku w innej kwocie i w innym terminie ustalonym wcześniej z pracownikiem recepcji

3.W momencie wycofania rezerwacji lub rezygnacji z przyjazdu wpłacony zadatek nie jest zwracany jednak może zostać przeniesiony na poczet pobytu w innym możliwym wolnym terminie

II Pobyt

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz: 14:00 a kończy o godz: 11:00

2. Klucze od domku , pokoju gość otrzymuje w momencie załatwienia wszystkich formalności w recepcji Ośrodka tj. meldunku, uiszczenia opłaty za pobyt, opłaty kaucji i opłaty klimatycznej lub na innych warunkach ustalonych z pracownikiem recepcji

3. Zwrot kluczy powinien nastąpić zgodnie z ustaloną dobą hotelowa po wcześniejszym odbiorze domku przez pracownika Ośrodka Wypoczynkowego lub pracownika recepcji.

4. Goście obejmujący domek letniskowy w użytkowanie, zobowiązani są sprawdzić w obecności pracownika ośrodka jego wyposażenie wpisując swoje uwagi do karty odbioru domku. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z ich winy.

5. Cisza Nocna na terenie Ośrodka obowiązuje w godzinach od 23:00 do 6:00
Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte z niego bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

6. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania własnych grzejników elektrycznych oraz innych urządzeń elektrycznych pobierających duże ilości energii ( np. własny czajnik, grzejnik, kuchenka mikrofalowa itp..) nie będących na wyposażeniu domku. Wszystkie odbiorniki prądu nie powinny pozostawać włączone bez dozoru.

7. Zabrania się na terenie Ośrodka rozpalania ognisk w miejscach do tego celu nie wyznaczonych.

8. Ośrodek może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin.

9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.

10. Właściciele zwierząt przebywający na Terenie Ośrodka zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki zdrowia i szczepień swoich podopiecznych. Wyprowadzanie zwierząt powinno odbywać się na smyczy wyłącznie w miejscach nie objętych zakazem. Obowiązuje kategoryczny zakaz puszczania zwierząt luzem. Właściciele zobowiązani są również do usuwania wszelkich nieczystości po swoich czworonogach. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50zł za cały okres pobytu niezależnie od jego długości.

11. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio recepcji ośrodka lub kierownictwu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.

12. W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym w trakcie trwania wypoczynku klient pokrywa 50% kosztów zaplanowanego niewykorzystanego pobytu.

13. Wynajem domku młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest pod opieką osoby dorosłej.

14. Ośrodek nie odpowiada za przerwy w dostawach prądu i wody nie wynikające z jego winy.

15. Niedostosowanie się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulaminu skutkuje opuszczeniem Ośrodka, bez zwrotu pieniędzy wpłaconych za pobytu bez uwzględnienia zapisu w pkt 12.

16. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Ośrodka należy niezwłocznie zgłaszać do recepcji lub kierownictwa ośrodka.

III Kaucja
1.Osoby wynajmujące domek oprócz uiszczenia standardowej opłaty zobowiązani są do zapłaty jednorazowej kaucji w wysokości 200,00 zł. Kaucja zostaje zwrócona po odbiorze domku pod warunkiem iż pracownik Ośrodka Wypoczynkowego nie stwierdzi żadnych szkód i nie nastąpiło rażące naruszenie regulaminu ośrodka powodujące konieczność interwencji agencji ochrony lub funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, w tym w szczególności zakłócanie ciszy nocnej oraz wykorzystania domku lub pokoju przez osoby w liczbie większej niż wskazane w książce meldunkowej.