Kontakt

Ośrodek Wypoczynkowy GCKSiT w Radkowie
ul. Kolonia Leśna, 57-420 Radków

telefon w sprawie rezerwacji: 509425638

RECEPCJA nad zalewem: 27.04 – 17.09: 695 149 596

RECEPCJA przy ul. Piastowskiej 49: 28.04 – 17.09: 519 697 568

numer konta bankowego GCKSiT
Bank PeKaO S.A.
88 1240 3464 1111 0010 2699 9958